Your cart

Your cart is empty

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR

Bu sözleşme,

SATICI:

Ünvanı             : MATHILDA GRUP TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

Adresi              : YENİDOĞAN MAH. HÜRRİYET SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 BAYRAMPAŞA/ İSTANBUL

 

Telefon             : 0 850 340 0224

Faks                 :

E-mail              : musterihizmetleri@mathildastore.com 

(Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır)

ile

MÜŞTERİ:

Adı/Soyadı/Ünvanı      

Varsa T.C. Kimlik No, Vergi No           

Adresi 

Telefon

Email  

(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır)

arasında aşağıdaki hükümler çerçevesinde yapılmıştır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU

2.1. https://mathildastore.com/ (Bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) adresinde yayın yapan SATICI, internet üzerinden faaliyet alanı dahilinde ürünlerinin satış ve pazarlaması işlemlerini de yürütmektedir. İşbu Sözleşme’nin konusu ALICI`nın SATICI`ya ait Web Sitesinden, elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda belirtilen ürünlerin ("Ürün/Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak tüketici ve SATICI sıfatlarına haiz olan tarafların, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına (e-ticaret) uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://mathildastore.com/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme, üyelik sözleşmesi, kişisel veriler hakkındaki bilgilendirme metni ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 1. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÖDEME/TESLİMAT BİLGİLERİ

ÜRÜN BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

*Mal/Ürün türü           :

*Marka/Model            :

Rengi                           :

*Adedi                                     :

*Satış Fiyatı(KDV’siz)             :

Kargo Ücreti               :

Ödeme Şekli                :

*Teslimat Adresi         :

Teslim Edilecek Kişi    :

*Fatura Adresi                        :

3.1. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti yukarıda belirtildiği gibidir.

3.2. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.

3.3. İş bu sözleşmede yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. ALICI bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sonuç ve sorumluluğu ALICI kabul eder. SATICI, ALICI’nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekliğinden emin olana kadar ve gerekli gördüğü durumlarda siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

3.4. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde, ALICI’ya ulaşana kadar siparişin yürürlüğe koyulmasını dondurur ve ALICI’nın bu süre zarfında kendisiyle iletişime geçmesini bekler. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa veya ALICI, SATICI’ya ulaşmazsa SATICI her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 1. SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR NEDENLER

4.1. Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan …………………. tarihidir.

4.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen ve ortaya çıkmasıyla SATICI’nın sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, gümrük sırasında ortaya çıkabilecek engeller, ülkelerin ihracat sırasındaki politikaları, OHAL, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

4.3. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile mesafeli satış sözleşmesine konu ürünü(leri) süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya 3 (üç) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine ödenir.

4.4. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin iş bu sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 1. SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcı işbu mesafeli satış sözleşmesinde kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler https://mathildastore.com/ alışveriş yapamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

5.3. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından ve buna istinaden SATICI internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat ve diğer tüm hatalarından SATICI sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak ve/veya alacak iddiasında bulunamaz.

5.4. https://mathildastore.com/ kredi kartı (Visa, MasterCard, vs) ile alışveriş yapılabilir. 

5.5. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

5.6. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne(lere) ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

 

 1. ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. ALICI, sipariş vermekle birlikte sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, https://mathildastore.com/  internet sitesinden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.3. Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu https://mathildastore.com/  yardım/yasal şartlar & Koşullar prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.4. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi ve kesinlikle kullanmamış olmayı, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 1. ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

 

ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşmenin ALICI tarafından SATICI’ya ait internet sitesinde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi vermesinden gerekse ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce internet sitesinin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

 

 • SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • Ürün/Ürünlerin SATICI’ya ait internet sitesinden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 • SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI'ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI'nın bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ALICI'nın kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
 • Ürün/Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 • Sözleşme konusu Ürün/Ürünler için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürün/Ürünler temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere ALICI'nın SATICI'ya ödeyeceği toplam bedel)
 • Ürün/Ürüler'in ALICI'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
 • ALICI'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
 • ALICI'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI'nın cayma hakkını kaybedeceği,
 • Cayma hakkı olan ürünlerde Ürün, cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde ALICI'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda SATICI'ya karşı sorumlu olacağı, SATICI'nın kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı ALICI'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları, masrafı ve Ürün bedelinin iadesi ve iade sırasında ALICI tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları, kampanyalı satışlarda bedelsiz ürünler, sağlanmış diğer ücretsiz/iskontolu/indirimli imkanlar, hediye çeki vb.leriiçin ALICI'ya geri ödemeden yapılabilecek indirim ve mahsuplar ile yetmediği hallerde duruma göre ALICI'dan ek tahsilatlar dahil),
 • ALICI'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar herhalükarda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı.

 

 1. SİPARİŞ/ÖDEME PROSEDÜRÜ

8.1. SİPARİŞ:

8.1.1. Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil Amerikan Doları tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, banka posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

8.1.2. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.

8.1.3. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip, seçimlik haklarından hangisini kullandığı sorulur ve onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir. Ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir ve ücret iadesi yapılabilir.

8.1.4. Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

8.2. ÖDEME:

8.2.1. Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde kendisine teslim edildiği şekilde, kullanılmamış olarak SATICI’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

8.2.2. ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. SEVKİYAT/TESLİMAT PROSEDÜRÜ

9.1. SEVKİYAT:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo Şirketine verilir.

9.2. TESLİMAT:

Teslimat Adresi : ……….

Teslim Edilecek Kişi : ………

Kargo Ücreti : …….. TL olup,

9.2.1. Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve ALICI tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dâhil değildir. Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo ile ALICI’nın adresine teslim edilecektir.

9.2.2. SATICI satış anında yürüttüğü ve/veya web sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir. SATICI kargo ücretine yönelik olarak uygulanan usul ve yöntemleri gelecekte değiştirme hakkını saklı tutar.

9.2.3. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 30 gündür. ALICI’ya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir. Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak gönderilir.

9.2.4. Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı ALICI, SATICI’ya herhangi bir sorumluluk yükleyemez.

9.2.5. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICInın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri https://mathildastore.com/ da yer alan müşteri hizmetlerine derhal bildirilmelidir.

9.2.6. Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı ALICI’da vardır. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

 1. ÜRÜN İADE VE CAYMA HAKKINA İLİŞKİN PROSEDÜRÜ

10.1. ÜRÜN İADE:

10.1.1. ALICI malı teslim aldıktan sonra on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

10.1.2. Cayma hakkının kullanım süresi çoklu siparişlerde son ürünün tarafınıza ya da sizin yerinize belirlediğiniz, taşıyıcı firma hariç, üçüncü kişilere teslim edilmesinden itibaren ve tekli siparişlerde ürünün tarafınıza ya da sizin yerinize belirlediğiniz, taşıyıcı firma hariç, üçüncü kişilere teslim edilmesinden itibaren başlayacaktır.

10.1.3. Cayma hakkı bildirimi açık ve yazılı olarak aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir.

Cayma Bildirimi

E-posta:            :          

Faks:    :          

Posta Adresi:    :          

10.1.4. Cayma hakkı süresi ALICI’ya malın teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin iade kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Kargo bedeline ilişkin Türkiye dışından verilen siparişlerinde vergi ücretlerinde farklılık talep edilebilecektir. ALICI’nın cayma hakkını kullanması halinde SATICI ürün bedelinin iadesinde gecikmeyi haklı kılan herhangi bir hal yok ise en geç on dört gün içerisinde gerçekleştirilecektir.

10.1.5. ALICI’nın istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

10.1.6. Teslim alınmış olan malın değerinin azalması, kullanılmış olması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI’ya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

10.1.7. Ürün iadesi için iade isteği öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade bilgileri SATICI tarafından ALICI’ya iletilir. Bu iletişimden sonra ürün; iade ile ilgili bilgilerini içeren faturasıyla birlikte ALICI’nın adresine teslimatı yapan Kargo şirketi kanalıyla SATICI’ya ulaştırmalıdır. SATICI’ya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, iade ödemesi de ALICI kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün SATICI’ya iade olarak teslim edilmeden bedelinin iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

10.1.8. Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: ALICI ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka ALICI’ya geri ödemesini bu sayıda taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

10.1.9. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, ALICI’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

 

 1. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Kanunen aşağıda sayılan mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, cayma hakkı bulunmamaktadır :

 1. ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)
 2. Kozmetik ve benzer nevi ürünler ile çikolata vb. gıda maddeleri gibi çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
 3. Kozmetik, mayo, iç giyim mamülleri vb. teslimden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ve iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan mallar ve tek kullanımlık ürünler,
 4. Teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
 5. Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,
 6. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar,
 7. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı/sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
 8. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının,bilgisayar sarf malzemeleri ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde söz konusu ürünler,
 9. Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı hallerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

 1. GİZLİLİK

13.1. ALICI’ya ait olan ve işbu mesafeli satış sözleşmesi kapsamında bulunan tüm kişisel veriler hizmetin sağlanması, müşteri portföylerinin oluşturulması, kalite takip işlemlerinin yürütülmesi, iade ve cayma gibi hizmet sonrası işlemlerin yürütülmesi, hizmetlerimizin geliştirilmesi amacı ile kullanılabilecektir.

13.2. ALICI tarafından doğrudan banka ve benzeri kart kuruluşlarınca çevrimiçi olarak gerçekleştirilen işlemlerde kart bilgileriniz tarafımızca görülmez ve kaydedilmez. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

13.3. ALICI tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICI’ya bildirdiği bilgiler SATICI tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

13.4. ALICI’ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca SATICI tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bu bilgiler tamamen satın alınan ürünün tarafınıza ulaştırılması amacıyla gerekmektedir.

13.5. ALICI’nın SATICI ile iletişime geçmesi halinde iletişim bilgileri ve detayları şikayet ve taleplerin gereklerinin yapılması ve bu süreçlerin yürütülmesi için ve müşteri portföylerinin oluşturulması için işlenebilir.

13.6. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri gibi ticari elektronik iletiler ALICI’ya onayı sonrasında gönderilebilir.

13.7. SATICI ALICI’ya ait ad soyad, adres ve telefon bilgilerini siparişlerin ulaştırılabilmesi amacıyla ilgili kargo hizmeti sunucusu şirketler ile paylaşacaktır.

13.8. SATICI bu bilgileri sadece yasal zorunluluğu veya kanuni yükümlülüğü kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dâhilinde SATICI kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

 1. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, SATICI kayıtları (bilgisayar, ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur.

İlgili hükümler saklı kalmak üzere işbu Sözleşme, tarafların ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

İşbu sözleşmenin şartları bakımından Türk hukuku uygulanacak olup Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin onaylanmasıyla ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------